Kulant Peeth
Kulant Peeth

Kulant Peeth

@KulantPeeth

Swachchanda Bhairav is the Bhairav of Aghoreshwari Goddess Kurukulla. Goddess Kurukulla, also known as Kula Mayi Ji, is the presiding Deity of Kulant Peeth. Kulant Peeth is also known as Kaulantak Peeth worldwide. Get the Divine Darshan of Swachchanda Bhairav in this short video.

Om Shri PadmaPriya-SuramyaRamapati Ishaputray Namah.
Om Shri Swachchanda Bhairavay Namah.
Om Shri Kulle Kurukulle Namah.
Om Shri Gurumandalay Namah.
Om Shri MahaHimalayay Namah.

Om Shri Kalkine Namah.


#devaparampara #devparampara #goddesskurukulla #kuladevi #kaulantaknath #ishaputra #kaulantakpeeth #kulantpeeth #himalayansiddhas #himalayas #kullu #himachal #divinity #shiva #mahadeva #guru #kalkiavatar #aghoreshwari #kali #kulantpeethadheeshwar